Maria Block

Företag

Blockark AB

E-post

Maria Block har lång erfarenhet av ekologiskt byggande och är sakkunnig i miljöfrågor. Hon ritar/projekterar arkitektur i form av både hus och områden, och har skrivit böckerna Byggekologi - Kunskaper för ett hållbart byggande (översatta till flera språk) tillsammans med kollegan Varis Bokalders. Jobbar gärna i team med olika kompetenser och i förtroende. Gästkritiker och gästföreläsare på högskolor/universitet i byggekologi. Ordförande i stiftelsen Byggekologi, som bland annat tillsammans med ett nätverk av sakkunniga arkitekter, konsulter och leverantörer håller i evenemang, föreläsningar och panelsamtal i Almedalen varje år.