Om Kapsylen

Kulturhuset Kapsylen ryms i en vacker gammal tegelbyggnad på Tjärhovsgatan Tjärhovsgatan 44-46 är ett unikt hus i Stockholm där ca 70 kulturarbetare arbetar med egna och gemensamma projekt.

1976 flyttade ett gäng konstnärer och arkitekter in i den gamla Kapsylfabriken på Södermalm. De hade gemensamt genomfört utställningen ”Ararat” på Moderna Museet. Läs mer om Ararat här.

En gemensam ekonomi byggdes upp, den ekonomiska föreningen Kapsylen bildades och på hösten 1978 köptes hela fastigheten av föreningen.

Sedan dess har huset förvaltats och drivits på det sätt som föreningens stadgar föreskriver av de grupper som ingår i föreningen.

Om huset

1899 Fritz Ullrich o E. Hallquisth. Arkitekter ritade huset "till bebyggande af tomten No 3 o 4 i Qv. Rudan Större" Stockholm i maj 1899.

1900 Det var år 1900 som Svenska Kapsylfabriken AB kunde flytta in i den nya röda tegelbyggnaden. Här arbetade kvinnor och män med att tillverka och måla kapsyler och staniolpapper att säljas till vinhandlare och senare monopolet. Annat som tillverkades var burklock och metallaskar. På fredagen var det lön och framför kassörskan köade anställda med varsin plåtburk, som lönen lades i. De bockade och neg. 

1966 Kapsylfabriken i förändring
Senare tillverkades här tenntuber och ännu senare tuber i plast. Så småningom började andra småindustrier hyra in sig i huset och 1966 var det slut med tillverkning i Kapsylfabrikens regi. Nu förvaltade bolaget bara fastigheten och hyrde ut lokaler.

1975 Huset såldes
Hans Olof Jarnhammar sålde huset till föreningen Kapsylen och andra i huset.

1978 Hela fastigheten köptes av föreningen
Andra delägare köptes ut och föreningen disponerar hela fastigheten.

 

Kommentarer

Ett andra hem på 80-talet !

Kapsylen är Stockholm Centrum för mig.

Kapsylen - Självförvaltning, gemenskap och solidarisk demokrati i praktiken.

På Kapsylen lärde jag mig mycket om att samarbeta, att respektera andra människor, vara solidarisk och om demokrati “på golvet”.
Och jävligt kul var det också!
Heja Kapsylen- bålverket mot fördumning och konsumtionssamhälle.