Caféz-lek för(-)ändring

Om vår grupp

Cafez - lek för ändring
Tjärhovsgatan 44-46
116 28 Stockholm

http://www.cafezlek.se

Caféz är en plattform utifrån vilken en handfull konstnärer, musiker och pedagoger utforskar begreppet LEK.
Gemensamt produceras föreställningar, happenings och workshops främst riktade till barn och ungdomar , runtom i landet och även i gruppens lokaler.
Caféz vill främja den fria leken, ge den mer utrymme i samhället och främja demokratiska värden.