• Alla texter är hämtade från foldern "Kapsylen ett arbetskollektiv" utgiven 1981. Arbetshelger Taket läcker- Vi måste laga taket Borstar, skrapor och färg måste köpas in Livlinor anskaffas Middagar...

    Läs mer ...