Lokaler

Huset har fyra våningar, källare och vind inräknade. I huset finns grupper som använder och sköter sina lokaler och har var sin representant i Kapsylens styrelse. Medlemmarna i grupperna delar på utrymmet som gruppen tilldelats.

Här kan du se några av lokalerna i Kapsylen.