Föreningsmöten

Så här kan det se ut när vi har föreningsmöten!
Förutom styrelsemöten som vi har varannan vecka och tar upp löpande föreningsfrågor träffas alla medlemmar på större föreningsstämmor ca. 4 gånger om året. Där diskuteras viktiga frågor som alla medlemmar behöver ta ställning til. En föreningsstämma brukar i allmänhet ta upp ett par frågor.

Förutom styrelsemöten och stämmor har vi årsmötet där ekonomin gås igenom och en ny styrelse tillsätts.