Vår kamin och Godin's kooperativa mönstersamhälle

Per L berättade under vår stående torsdags AW om vår kamin av märket Godin.

Det visar sig att vår kamin, av märket Godin, som vi har i Kapsylens kök har en mycket intressant historia som är särskilt relevant för oss som verkar i ett kooperativt och samägt hus. Efter Pers introduktion tittade vi på en video från Le Familistere där kaminen tillverkats, samtidigt stektes pankakor på kaminen med påföljande diskussion om Kapsylen och liknande sociala projekt.

Jean-Baptiste André Godin, en fabrikör från Frankrike, skapade ett kooperativt mönstersamhälle (Le Familistere) med, för sin tid, mycket hög standard på 4 hektar mark som han köpte och där han byggde en fabrik samt lägenheter till arbetarna. Denna unika koppling mellan vår kamin och ett historiskt kooperativt samhälle ger en extra dimension till vårt gemensamma utrymme och stärker kopplingen till de värden som kooperativt samägande kan representera. Det är en påminnelse om hur innovation och socialt ansvar kan sammanflätas för att skapa meningsfulla gemenskaper.