Praktiktiden

Alla texter är hämtade från foldern "Kapsylen ett arbetskollektiv" utgiven 1981.

Arbetshelger
Taket läcker- Vi måste laga taket
Borstar, skrapor och färg måste köpas in
Livlinor anskaffas
Middagar lagas
etc etc

Stormöte
Stormöte. Vi bestämmer att börja redan följande helg, det är bråttom innan höststormarna sätter in...och gruppgränserna utplånas, vi blir tvugna att jobba tillsammans. Smågrupper bildas för att det finns ett behov, och de läggs ner när de inte längre har någon funktion.

Gemensam skötsel
Vi har skapat en kollektiv arbetssituation, där utrustning, maskiner och erfarenheter kan användas av många. Alla reparationer sker med hjälp av de kunskaper som finns i huset: snickare, arkitekter, formgivare m fl.

Barnen
Många av oss som arbetar på Kapsylen har barn. På Kapsylen får de möjlighet att se många olika slags arbeten, de kan ta del i arbetet och fylla en funktion i ett större sammanhang i en levande miljö.

Boende
I Kapsylen finns också några bostäder, där ett par av föreningens medlemmar bor och även kapsylfabrikens dotter.