ARARAT-utställningen

Kapsylen ekonomisk förening bildas 1976 i samband med utställningen ARARAT.
Föreningen Kapsylens historia börjar med arbetet inför Ararat-utställningen på Moderna Museet. Flera fria grupper som deltog i detta stora ekologiska projekt uppmuntrades av det tvärfackliga samarbetet. De skrev, ritade, byggde, snickrade och spelade tillsammans.

Många grupper och individer som senare skulle bilda Kapsyeln ekonomisk förening arbetade med Araratutställningen på Moderna Museet (lågenergi, konst och arkitektur). När detta var klart fanns ett starkt behov att fortsätta arbeta tillsammans.

Vi började arbeta och hyrde lokaler i en gammal kapsylfabrik på Söder i Stockholm. För att kunna fortsätt tillsammans efter de två första åren blev den ekonomiska föreningen Kapsylen tvungen att köpa fabriksbyggnaden för att säkra gemensamma arbetslokaler. Och med gemensamma tillgångar lyckades vi skrapa ihop pengarna; ett otroligt arbete sattes i gång.

Om utställningen
1976, tog "ARARAT" utställningen Moderna Museet, i anspråk, både ute och inne i en tidstypisk alternativ tappning. Utställningen blev en verklig tankeväckare på miljöområdet, med fokusering på återvinning, småskalig produktion, överblickbara demokratiska processer, alternativ energi och byggande, ekologisk odling, kollektivtrafik i linje med i 60-talets experiment med konst och teknologi. Allt skedde i en mycket stimulerande och lärorik process, med stormöten; ansvarsfördelning och en optimism som stimulerade till orädsla för tuffa arbetsinsatser. Det blev till en mycket betydelsfull mötesplats för besökare, inbjudna föreläsare och 14 aktörer, som arbetade där och hela tiden, med att utveckla mötesplatsen.

Det var en utställning som visade på småskalig teknik, återanvändning och ekologiska alternativ i en humoristisk och tankeväckande form. Här producerades bland mycket annat metangas av elefantspillning från Skansen, gas som värmde drivbänkar och kokade ägg. Det var ett mycket bra exempel på ett pedagogiskt experiment, över alla gränser och åldrar. Föreningen mellan praktiskt arbete, teori, beslutsprocess och den begränsade tiden för projektet, skapade ett vitalt, lustfyllt kunskapsutbyte för alla inblandade. En mycket vacker, fysiskt förgänglig process, som lämnar starka minnen.

Andan som präglade Araratutställningen är utgångspunkten för stadgarna för Kapsylen ekonomsk förening.