Ansökan stängd, del i gallerilokalen, plan 1B

Obs! Ansökan stängd 31/1 2023!

KAPSYLEN ekonomisk förening söker ny medlemsgrupp till lokalen Plan 1B (galleriet)

Lokalen är belägen på Tjärhovsgatan 44 i Stockholm, 1 tr. Den består av 200 kvm utställningsyta och 20 kvm kontor med kokvrå. Hiss och WC finns.

Lokalen delas med Kulturföreningen Studio 44, som för närvarande disponerar lokalen 50% av tiden. Detta förutsätter ett nära samarbete och tydliga överenskommelser rörande fördelning av tid, yta, förbrukningsmaterial, försäkringar mm.

Studio 44 är en kulturförening med 30 medlemmar, som huvudsakligen använder lokalen som galleri och kulturscen, men också till annan ickekommersiell kulturrelaterad verksamhet.
Se www.studio44-stockholm.com för ytterligare information.

Lokalen är inte ljudisolerad vilket innebär att verksamhet som kommer bedrivas i lokalerna inte kan vara alltför ljudlig eller ljudkänslig.
Avgiften är f.n. 6357 kr/mån

Kapsylen ekonomisk förening
Föreningens medlemmar äger och förvaltar fastigheten själva vilket innebär ett stort engagemang och en obligatorisk arbetsinsats från samtliga medlemmar.
Se https://kapsylen.se för ytterligare information.

Ansökan

skall innehålla ifyllt frågeformulär med en detaljerad redogörelse för verksamheten och hur den kommer bedrivas i lokalen.

Ansökan skall sändas analogt på papper i A4-format till:
Kapsylen ekonomisk förening
Tjärhovsgatan 44
116 28 Stockholm
senast 31/1 2023.

Märk kuvertet Ansökan plan 1B

Bedömningsgrunder
Vid bedömningen kommer stor vikt läggas vid sökandens långsiktiga plan.
Bedömning och urval av insända ansökningar avgörs av medlemmarna i Kapsylen.
Ett antal ansökningar kommer att kallas till intervju, varefter beslut fattas.

Tidplan
Beslut fattas preliminärt 1/4 2023
Datum för tillträde enligt överenskommelse under våren -23.
Eventuella frågor skickas till: v-ett@kapsylen.se

Frågeformulär
Bara sökande utan skulder hos Skatteverket och Kronofogden beaktas.

Sökandes namn enligt registreringsbevis:
Ev. organisationsnummer:
Sökandens ev firmatecknare:

Antal medlemmar:

Postadress:
Telefon:
Webbsida:
Kontakt e-mail:

Kortfattad beskrivning av den sökande gruppen.

Kortfattad beskrivning av organisationens verksamhet senaste två åren:

I vilket syfte planerar ni använda Gallerilokalen?: