Öppen ansökan till lediga arbetslokaler på Kapsylen

Ansökan stängdes 15/12-2021
 

Kapsylen ekonomisk förening har nu två lediga lokaler om ca 22 kvm styck och söker därför nya medlemsgrupper.
Lokalerna är belägna på Tjärhovsgatan 44, 2 trappor upp. I direkt anslutning till lokalerna ligger husets gemensamma matsal/mötesrum och toaletter. Lokalerna är inte ljudisolerade vilket innebär att verksamheterna som kommer bedrivas i lokalerna inte kan vara alltför ljudliga eller för ljudkänsliga. Lokalerna har inte eget vatten och avlopp. El: 1-fas. 240 volts-uttag. Avgiften för respektive lokal är 1 316 kr/mån och 1 138 kr/mån.

Om Kapsylen
Kapsylen är ett arbetskooperativ sedan 1976 och består av 18 medlemsgrupper. Vi driver huset gemensamt i en solidarisk och demokratisk anda. Föreningens medlemmar äger och förvaltar fastigheten själva vilket innebär ett stort engagemang och en obligatorisk arbetsinsats från sökande grupp.
Idag huserar konstnärer, musiker, journalister, arkitekter, keramiker, fotografer, filmare, teatergrupper, översättare, café och scenverksamhet samt en kooperativ förskola i huset. Vi ser gärna en verksamhet som kan korsbefruktas med Kapsylens befintliga verksamheter.

§4 c) Förenings medlemmar skall verka för en kritisk och oberoende kultur samt kollektiva arbetsmetoder.

Ansökan
Kapsylen kommer att göra ett urval bland ansökningarna och enbart kontakta de grupper som går vidare till intervjuer.
Visning av lokalerna kan ske i samband med detta

VIKTIGT! Läs mer om Kapsylen på www.kapsylen.se

Nya medlemmar avlägger efter en provperiod på 6 månader en medlemsavgift om 4 500 kronor som ej återbetalas.

Grupp som söker lokalen bör:

 • bestå av minst 2 personer
 • ha sin huvudsakliga och dagliga verksamhet i lokalen
 • delta i styrelsearbete samt utföra sin arbetsplikt i huset. 40 timmar per medlem per år.
 • läsa igenom informationen av vad Kapsylen innebär och gruppens arbetsplikt, hur huset förvaltas.

Ansökan stängdes 15/12-2021

Anledning till att vi ställer frågorna i ett formulär är för att vi senare skall kunna välja om vi vill kunna se era namn, kontaktuppgifter etc.

Innan du svarar på frågorna i formuläret vill vi förbereda er på frågorna, så att ni i förväg kan skriva ett dokument och klippa ut och klistra in ifrån. 

Frågorna vi kommer ställa är:

 • Vad heter ni som ansöker om lokal?
 • Hur många kommer ni vara i lokalen?
 • Vilken av lokalerna avser er ansökan?
 • Beskriv er verksamhet. Gärna utan hänvisningar till namn, personliga uppgifter eller verk. 
 • Vad planerar ni att använda lokalen till rent praktiskt på en daglig basis? Gärna utan hänvisningar till namn, personliga uppgifter eller verk. 
 • Varför vill ni vara del av ett arbetskooperativ istället för att hyra en lokal? 
 • Är det någon av de befintliga grupperna i Kapsylen som ger uppslag till samarbete? (Läs om Kapsylens grupper här: https://kapsylen.se/grupper)
 • Har ni läst igenom Kapsylens stadgar och ordningsföreskrifter? (Stadgar och ordningsföreskrifter finns i ansökningsformuläret)
 • Var det något i Kapsylens stadgar och ordningsföreskrifter som ni har kommentarer eller frågor om? (Stadgar och ordningsföreskrifter finns i ansökningsformuläret)
 • Behöver du komplettera din ansökan med ett mail bifogade dokument?

Eventuella frågor skickas till info [at] kapsylen.se

Observera att ansökan kommer att anonymiseras innan vi gör ett urval inför intervju.

Sista ansökningsdag är 15 december 2021
Besked om lokal lämnas under våren 2022

Välkommen in med din ansökan!

Kapsylens styrelse!