Ombyggnad av grannfastighet hotar Kapsylen

Södermalmsnytt maj 2020

Utlovade lägenheter blir kontorslokaler.
KRYMPER. 132 bostäder bir 15 på Tjärhovsplan

Sakinformation

Utlovade bostäder blir kontor
Ett planerat flervåningshus på centrala Södermalm (mellan Katarina och Sofia) fick grönt ljus av Stadsbyggnadsnämnden eftersom fastighetsägaren sagt sig vilja satsa på bostäder, närmare bestämt 132 stycken. När sedan bygglovsansökan redovisas har antalet sjunkit till 15 varav 12 stycken är ettor och tvåor, resten blev kontor. Verksamma i kulturhuset Kapsylen mittemot, som bland annat går miste om det för ateljéer och gallerier vitala dagsljusinsläppet, kommer nu med ett motförslag som istället för ett futtigt bostadsbestånd skapar en välbehövlig grön lunga.

Politikerna i stadsbyggnadsnämnden skrev i godkännandet av detaljplanen:
Mitt emot den föreslagna bebyggelsen finns kulturhuset Kapsylen med bland annat konsertverksamhet. Med hänsyn till detta är det viktigt med bullerreducerande åtgärder alternativt en annan disponering av lägenheterna i bygglovsfasen.”

Det var aldrig tal om att lägenhetsantalet skulle minskas för att tillgodose behovet av ljudisolering mot vår bullrande verksamhet.

Detta har föreningen Kapsylen heller aldrig krävt.

Vi förväntade oss att en organisation som SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, skulle ta ett större samhällsansvar och inte bara se till vinstintressen.
Våra ansträngningar att bevara det unika självförvaltade kulturhuset Kapsylen har missbrukats av chefen för SKR:s dotterbolag (Slussgården AB). Kinneholm borde skämmas!

 

* Slussgården AB är ett helägt dotterbolag till SKR Företag AB som i nästa led ägs av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

En tidigare artikel om nybygget i Kvarteret Sandbacken mitt emot Kapsylen finns här:
https://kapsylen.se/historia/2016-artikel-etc-unikt-kulturhus-hotas-av-…