Studio 44

Om vår grupp

Adress:
Tjärhovsgatan 44
116 28 Stockholm

http://www.studio44.se

Studio 44 är ett konstnärsdrivet galleri.
Vi verkar för att ge plats åt flerdimensionell konstnärligt utforskande arbetsmetoder, experiment, arbete i process såväl som resultat av långt konstnärligt arbete. Vi samarbetar, bygger broar och undersöker villkoren för konstnärsdrivna gallerier i Sverige och internationellt. Varje år bjuder vi in konstnärsgrupper från hela världen till samarbete, dom ställer ut hos oss i Stockholm och vi i deras galleri. Under utställningsperioderna har vi visningar, gästföreläsare, workshops, poesi och musik mm.
Studio 44 har ca 25 medlemmar. Galleriet ställer ut medlemmar samt svenska och internationella konstnärer.
Verksamheten är öppen för alla och lokalen är tillgänglig för rullstolsbunden med hiss.

Organisationen Studio 44 består av styrelse samt arbetsgrupper. Alla medlemmar är med i en arbetsgrupp och allt arbete genomförs på ideel basis i dagsläget.
Under 2017 erhöll Studio 44 stöd av Stockholms Stad, Konstnärsnämnden och samarbetade med ABF. 

Medlemmar: Madeleine Aleman, Maria Backman, Jannike Brantås, Annica Einarson, Mariana Ekner, Rikard Fåhraeus, Emma Göransson, Christina Göthesson, Antonie Grahamsdaughter, Kjell Hansson, Susanne Högdahl , Andréa Hösel, Geraldine Hudson, Oskar Johnström, Louise Lindvall, Monika Masser, Helena Norell, Kaisa Piorek, Anna Stina Rehnström, Anna-Britta Sandberg, Alexandra Skarp, Peter Varhelyi, Katarina Warrenstein, Nina Wedberg Thulin, Peter Wiklund