Städdagar

Bilder från våra årliga vår och höststäddagar.
Det blir rensning av brunnar, städning av gården, trappuppgångar och vår gemensamma lokal "Kalypso". Alla i Kapsylen hjälper till. Matlaget förbereder lunchen dagen innan. Det ser vi fram emot efter allt jobb.

Kommentarer

Asgott.

Munskänk och förste provsmakare Hjemdahl kvalitetsstämplar
den deliciösa skaffningen!