1978 Huset köps

En gemensam ekonomi byggdes upp, den ekonomiska föreningen Kapsylen bildades och på hösten 1978 köptes hela fastigheten av föreningen.